เรื่องน่าประทับใจ

เปิดตำรา !! ปิดทองพระพุทธรูป อานิสงส์ของการปิดทอง ตำแหน่งไหนดีอย่างไร

รู้หรือไม่!!! ปิดทองพระพุทธรูป อานิสงส์ของการปิดทอง ตำแหน่งไหนดีอย่างไร
เชื่อว่าทุกคนที่เข้าวัดทำบุญก็มักจะปิดทองพระพุทธรูปเป็นประจำอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ ว่าการปิดทองลงบนส่วนต่างๆของพระพุทธรูปนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป จากคำที่บอกว่าปิดทองหลังพระ คือคนที่ทำดีอย่างเต็มใจโดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบ แต่แท้จริงจริงแล้ว คำว่าปิดทองหลังพระเป็นการเปรียบเปรยการทำความดีของบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้การปิดทองลงบนส่วนต่างๆ ของพระพุทธปฏิมานั้นชาวพุทธมีคติความเชื่อมาแต่ ครั้งโบราณ ดังนี้….

2-69

ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) ขององค์พระพุทธรูป เชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง) เชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

ปิดทองที่พระนาที (สะดือ) เชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดและสมบุรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน

ปิดทองที่พระเศียร (หัว) เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอด

ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน

ปิดทองที่พรหัตถ์ (มือ) เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง

ปิดทองที่พระบาท (เท้า) เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ

ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง) เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไม่ว่าภพ ชาติต่อไปชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

3-51

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นคติความเชื่อที่กล่าวไว้ ซึ่งเป็นเพียงอุบายธรรมของชาวพุทธ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเริ่มต้นทำความดี เพื่อให้ผู้คนรู้จักการให้ การเสียสละ และไม่ว่าจะการปิดทองลงบนบริเวณที่ใด เพื่อจุดประสงค์ใด สุดท้ายแล้วคติการปิดทององค์พระก็ยังบอกว่าต้องปิดทองให้ทั่วทั้งองค์ จึงจะเป็นองค์พระที่สมบูรณ์