ผู้หญิง

รวมรอยสักที่น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

เกิดเป็นอีกหนึ่งกระแสที่คนไทยส่วนหนึ่งแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านการสัก ทั้งถ้อยคำ รูปภาพ หรือตัวเลข ๙ แต่กลับมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากการสะกดคำผิดต่างๆ วันนี้เราจึงรวมรอยสักที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในแบบที่ถูกต้อง เพื่อคนที่จะนำไปสัก จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด